Yabancı Dil Hangi Yaşta Öğrenilir?

Paylaş

Yabancı dil öğrenme süreci ile ilgili birbirinden bağımsız pek çok olgu, süreci olumsuz etkileyebilmektedir. Dili öğrenilen kültürün içselleştirilememesi, o dili kullanabilecek ve pratik yapabilecek uygun fiziksel ortamın olmayışı, dili öğrenen kişinin bunun için yeterince vakit ayırmaması, yabancı dil öğrenmeye çalışan kişinin biyolojik ve psikolojik durumu gibi farklı nedenlerle dil öğrenme sürecinde aksaklıklar yaşanabilmektedir. Tüm bu olumsuzluklar giderilebilecek iken, yabancı dil öğrenen kişinin biyolojik durumu değiştirilemeyecek bir etkendir.

Yabancı dil öğrenme süreci ile ilgili uygun bir yaşın var olup olmadığı üzerine bilimsel bir birlik sağlanamazken; dil becerilerinin gelişim süreci olduğu için, erken yaşlarda yabancı dil öğrenmenin daha seri bir şekilde ilerlediği ileri sürülmüştür. Birçok bilimsel araştırmada 10 yaşına kadar çocukların dil öğrenme konusunda yetişkinlere kıyasla daha başarılı oldukları saptanmıştır. İlkokul döneminde alınan yabancı dil eğitimi, çocuğun yetişkinlik döneminde kullanacağı yabancı dilin akıcılığı ve kalıcılığı için önem arz etmektedir. Ancak, öğrendiği yabancı dilde belli bir kelime dağarcığına sahip olmadan ve belli bir bilgi birikimine ulaşmadan çocuğa konuşması yönünde baskı yapılması, çocuğun içe kapanmasına ve konuşma korkusunun oluşmasına neden olabilir. Çünkü, dil ediniminde ilkin söylenileni anlama, sonra konuşma gelişmektedir. 10-12 yaşından itibaren beyin öğrenme yeteneğini yavaş yavaş kaybetmeye başlamakta ve yabancı bir dil öğrenmek de güçleşmektedir. Bazı nörolojik araştırmalara göre, kritik dönem denen ve ergenlik dönemine kadar olan süreyi kapsayan dönem, çocukların en verimli dil öğrenebildikleri süreç olarak saptanmıştır.

Küçük çocukların yabancı dili daha kolay öğrendikleri görüşü, ileri yaşlarda yabancı dil öğrenmeye başlayanların daha avantajlı olabileceği görüşüyle çelişmektedir. Bebekken kulağımız seslere karşı daha duyarlıdır. 1-3 yaş arası çocuklar farklı aksanları hızlı öğrenip taklit eder. Yetişkinlerde ise konsantre olma süreleri daha uzundur ve okuma yazma gibi becerilere sahip olmak sadece yabancı dilde değil anadilimizde de kelime dağarcığını sürekli yenileme olanağı sunar. Sosyal statü, öğrenme yöntemleri ve hatta arkadaşlık ilişkileri de yabancı dili iyi konuşmamızı etkiler. Küçük yaşlarda, konsantrasyon ve bellek kapasitesi ile bilişsel kontrol becerileri yeterince gelişmediğinden küçük çocuklar dil öğrenmede başarı gösteremez.

Çocukluk çağları anadili öğrenmek bakımından büyük önem taşımaktadır. Terkedilmiş ve izole tutulmuş çocuklar üzerine yapılan araştırmalar, konuşmayı erken yaşta öğrenmediğimiz zaman bu boşluğun ileri yaşlarda kolaylıkla doldurulamayacağını göstermiştir. Ancak yabancı bir dil öğrenmede aynı durum söz konusu değildir. Başka bir ülkeye taşınan çocuklar, yeni dili anne ve babalarından çok daha hızlı öğrenmektedirler. Bunun nedeni, okulda sürekli bu dili dinlemeleridir. Ayrıca çocuklar okulda arkadaş edinme, toplulukta kabul görme yoluyla sosyal olarak varlıklarını sürdürme bakımından dil öğrenmeyi daha büyük öncelik olarak görmektedir. Oysaki, anne ve babaları sosyalleşme ihtiyaçlarını kendileri ile aynı dili konuşan diğer göçmenler ile gidermektedirler.

Yapay bir dil kuralını anlama ve bunu yeni kelimelere uygulama bakımından değişik yaş gruplarının performansının gözlendiği farklı bir araştırmada; 14-21 yaş grubunda olanların, 12 yaşındakilerden oluşan gruptan çok daha iyi performans gösterdiği, 12 yaşındakilerin de 8 yaş grubundan daha yüksek puan aldığı görülmüştür. Böylece, yabancı dil öğrenmeye daha ileri yaşlarda başlayanların daha genç yaşta başlayanlara kıyasla daha hızlı öğrendiği ifade edilmiştir. Araştırmacılar, daha ileri yaşta olan öğrencilerin, olgunlaşma ile gelen daha ileri düzeyde problem çözme stratejileri gibi becerilerden ve dil konusunda daha yüksek düzeyde tecrübe sahibi olmanın getirdiği avantajlardan yararlandığı sonucuna varmıştır. Yani daha ileri yaşta olanlar hem kendileri hem de Dünya hakkında daha fazla bilgi sahibi oldukları için, yeni öğrendiklerini bu bilgiyle daha kolay işleme koyabilmektedirler. Küçük çocuklar ise yabancı dili konuşan kişiyi dinleyip taklit ederek öğrenirler. Ama bu öğrenme şekli o dili konuşan kişi ile çok zaman geçirmeyi gerektirir.

Kısacası yabancı dilin hangi yaşta daha kolay ve verimli öğrenilebileceği konusunda bir konsensüs oluşmamıştır. Ancak genel olarak 10-20 yaş aralığı yabancı dil öğrenmek için uygun bir yaş aralığı olarak görülmektedir.