Ana Sayfa Ahmet Sağlam, Gündem, Köşe Yazıları 22 Kasım 2022 39 Görüntüleme

TERORİZİMİN GERÇEK AMACI NEDİR?

haksız yere cana kıymaktır.
Küçük genç, yaşlı ,kadın demeden.
Bunu da İslam’a at atfederler.
Ama aslı öyle değil.
Şuan İslam dini ile terörizmi bağdaştırmaya çalışıyorlar.
Bakalım İSLAM dininde neler var.
1.Hz. Peygamber (asm) Mekke’nin fethine giderken yolda yavrularının üzerine gerilmiş ve onları emzirmekte olan bir köpek görmüş ve hemen ashâbından Cuayl bin Sürâka’yı yanına çağırarak, onu bu köpek ve yavrularının başına nöbetçi dikmiştir. (Vâkıdî, Megazi, II, 225) 10 bin kişilik ordunun yönünü değiştiren bir dinin mensubu, sadece hayvan için böyle yapıldı ise varın siz düşünün, haksız yere can a kıymaya müsaade eder mi?
2. “Yağmalayan bizden değildir.” (Ebû Dâvûd, “Ḥudûd”, 14; Tirmizî, “Siyer”, 40)
“Yağma tıpkı murdar hayvan eti yemek gibi haramdır.” (Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 128)
Zulmedene yağma yapanlara müsaade etmeyen ,dine ne denir.
Durun daha bitmedi.
3.“Yaşlılara, kadınlara, çocuklara, kendisini ibadet ü tâate vermiş ruhbanlara ve mabetlere ilişmeyiniz.! Ağaçları yakmayınız.! Hayvanlara dokunmayınız.! Ve servetleri heder etmeyiniz” diye emirler vermişlerdir. (bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/300; Ebû Davud, Cihad 90, 121)

Savaş esnasında dahi müsaade etmeyen bir din nasıl olurda terörizm ile bağdaştırılır?

Neden mi anlatalım.
Siyonistler, ve diğer dine inananlar İslam dinini her zaman bir tehlike olarak gördükleri için, ne yapıyorlar kendi yetiştirmiş oldukları teröristleri , örgütleri , İslami örgüt gibi göstererek.
İslam’ı ve Müslümanları kötü göstermeleri den kaynaklanıyor.

Müslümanlar uyanıp, dininin esaslarını öğrenmelidir.
Körü, körüne hareket etmeleri.
İslam düşmanlarının ekmeğine, yağ sürmek demektir.

Kendi canına kıymayı yasaklayan bir din nasıl olur da haksız yere ,cana kıymaya müsaade etsin.
4.Ey iman edenler, mallarınızı aranızda karşılıklı rıza ile gerçekleştirdiğiniz ticaret yolu hariç, batıl yollarla yemeyin. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir.” (en-Nisa’, 4/29
İSlam adına yaptım diyenlerin ,geneli, ya devşirmedir.
Ya onların kuklası yada maşasıdır.
ARAŞTIRIN BAKIN ASLA İSLAMI BULAMAZSINIZ, KESİNLİKLE ARKASINDA YA SİYONİSTLER YADA BAŞKA ÜLKELER VARDIR.
nedenleri ise , 2 sebeptendir.
1. Kuyruk acıları ,
2. Dünyevi zenginlik.
Haksız yere karıncayı dahi incitene müsaade etmeyen dine mensup olduğum için Rabbim hamd olsun.
Hakikatten ayırmasın

Yorumlar

İlginizi çekebilir

Dünyalık Menfaatler

Dünyalık Menfaatler

Tema Tasarım | Osgaka.com