İçimizi Kemiren Hastalık: “Haset ve Kıskançlık”

Paylaş

Kıskançlık nedir? Kıskançlık, kişilerin sevdiği kişiye güvenmemesi, onu başkaları ile paylaşmak istememesi sonucunda veya başkasında gördüğü bir özelliği, bir nesneyi, bir insanı kendisinde olmadığı için çekememesi sonucunda hissettiği duygudur. Kıskançlık bir insana karşı olabileceği gibi, bir insanın, hayvanın veya nesnenin sebep olması sonucunda da olabilir. Özenme, hasetlenme, çekememezlik, paylaşmak istememe gibi şekillerde kendini göstermektedir.

Haset etmek yani kıskanmak en tehlikeli duygudur. Kimde ne güzellik görürse onu kıskanır, başkalarının üzerine basarak yükselmek ister. Kıskanç kişi başkalarının güzelliklerini söndürür. Hasetçi bulunduğu topluluğa uğursuzluk, huzursuzluk getirir. Kıskançlık önce kişiyi sonra toplumu kötülüğe ve huzursuzluğa sürükler. Kıskançlık insanı alçaltır ve küçülten bir duygudur. Kıskançlık aç gözlülüğü de beraberinde getirir. Kıskançlık beraberinde, kin ve nefreti de getirir. Kıskançlık yani hasetlik insanlığın kurulduğu günden itibaren kişileri helak etmiştir. İnsan olan haset etmez, gıbta eder.

Şeytan ulaştığı en büyük makamdan kıskançlık yüzünden kovulmadı mı? Yüce Kitabımızda “Âdem’e secde edin.” demiştik. İblis dışında hepsi secde ettiler. O diretti, büyüklendi ve kâfirlerden oldu. (2/Bakara 34) Şeytanın Hz. Âdem’e yani insana olan kıskançlığı yüzünden huzurdan kovulmadı mı?

İlk cinayet kıskançlık sebebi ile işlenmedi mi? Hz. Âdem’in evlatları Kabil ve Habil Kıssasını duymanınız mı? “Onlara, Âdem’in iki oğlunun haberini hakkıyla anlat; Hani birer kurban takdîm etmişlerdi de birisinden kabûl edilmiş, diğerinden kabûl edilmemişti. (Kurbanı kabûl edilmeyen kardeş, kıskançlık yüzünden): “And olsun, seni öldüreceğim!” dedi. Diğeri de, “Allah ancak takvâ sahiplerinden kabûl eder” dedi (ve ekledi) “And olsun ki sen, öldürmek için bana elini uzatsan bile ben sana, öldürmek için elimi uzatacak değilim. Ben âlemlerin Rabbi olan Allah’tan korkarım!” (Mâide, 27-29)

Hz. Yusuf kıskançlık yüzünden kardeşleri tarafından kuyuya atılmadı mı? Hz. Yakup evladı Hz. Yusuf’u çok seviyordu bu sevgiyi kıskanan kardeşleri onu kuyuya atıp, kurt kaptı diye babalarına yalan söylemişlerdi.

Kıskançlık o kadar tehlikeli ki. Felak suresinde yüce Allah şöyle buyurdu. Resûlüm! De ki: “Yarattığı şeylerin şerrinden, karanlık çöktüğü zaman gecenin (içinde işlenenlerin) şerrinden, düğümlere üfleyen büyücülerin şerrinden ve hased etmeye başladığı zaman hasetçinin şerrinden, tanyerini ağartan Rabbe sığınırım.”

Haset kıskançlık, insanı huzursuz eder ve ahlâkı bozar. Resûlullah (sas.) “Haset etmekten çekememezlikten sakının. Çünkü ateşin odunu/otu yediği gibi haset de iyi amelleri yer bitirir.” buyurmuştur.

Günümüzde kıskançlık yediden yetmişe her yaşın mental sorunu olmuş durumda. Hesedin panzehiri gıptadır.  İnsan kıskançlıktan kendini arındıramaz ise sonu felaket olur. Sevginin ve hoşgörünün hâkim olduğu yaşana bilir bir dünya diliyorum. Allah’a ısmarladık, hoşça kalın.