KAYACILAR: Süperkritik Ekstraksiyon Yöntemi Tıbbi Aromatik Bitkilerden Öz Yağ Çıkarmak İçin Önemli

Paylaş

Aşaştırmacı Can KAYACILAR Süperkritik ekstraksiyon yöntemine dikkat çekti. Peki bu yöntem nedir?

Süperkritik ekstraksiyon prosesi, bir maddenin süperkritik koşullardaki bir akışkan içinde çözünmesi ve daha sonra basınç azaltılarak ürünün akışkandan ayrılması olarak tanımlanabilir. Basıncın azaltılması ile çözünen maddenin süperkritik fazdaki çözünürlüğü de azalmakta ve ayırım gerçekleşmektedir. Bu yöntem Kayacılar’a göre tıbbi ve aromatik bitkilerden en iyi öz yağ çıkarma yöntemi. Bu yöntemi, moleküler distilasyon”, “fraksinasyon”  yöntemlerinin izlediğini belirtti.