Ana Sayfa Köşe Yazıları, Prof.Dr.İnanç Özgen 27 Ocak 2024 137 Görüntüleme

Küresel Isınmada Sokucu Emici Böcekler

İnsan kaynaklı CO2 salınımının yılda yaklaşık 40 milyar ton olduğu rapor edilmiştir. Mevcut CO2 seviyesi 21. yy sonunda 350-360 ppm’den, 560-670 ppm çıkması, sıcaklığında 2.2 °C artması beklenmektedir (IPPC Report). CO2 başta olmak üzere dünyanın ısınmasına yol açan sera gazlarının salınımının azaltılması için Dünya genelinde önemli tedbirler alınmaktadır. Bu tedbirlerin başında sera gazlarının salınımına neden olan kaynakların ortadan kaldırılmasıdır. Dünya ısınmasına paralel olarak sadece atmosferik gazların değişimi ile ciddi susuzluk baş gösterecektir. Hayvan bitki ilişkilerinde meydana gelecek olan bu değişim, bitki veya hayvan aleyhine değişebilecektir. Bu değişiklikten etkilenecek böcek takımlarının başında sokucu emici böcek türlerini içeren türler gelmektedir. Özellikle Pentatomidae ve Aphididae türleri ki bu türler içerisinde tahta kuruları, pis kokulu böcekler, yaprak bitleri hem zararlıları hem de üzerlerinde beslenen faydalı türlerin populasyonları önemli oranda değişecektir. Bu değişimin sürdürülebilir tarım lehine  kullanılması mümkündür.  Alınacak tedbirlerle atmosferdeki zararlı gazların salınımın böcek populasyonları üzerinde engelleyici etkisinin ön plana çıkarılması, sulama imkanlarının teknolojik kazanımlarla çiftçi lehine değiştirilmesi önemlidir. Bu nedenle türler bazında çalışmalar çok önemli ve elzemdir. Türlerin ne oranda etkilendiği gelecek 100 yıl perspektifte sunulması gıdanın korunması açısından önemlidir.

Yorumlar

Tema Tasarım | Osgaka.com