Ana Sayfa Genel 9 Ocak 2024 37 Görüntüleme

Deprem Gerçeği Ve Deprem Dirençli Kentler

Şehir plancısı Nihan YEŞİLGÜL ÇELİK depreme dirençli kentler ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çelik deprem öncesi alınması gereken tedbirler ile ilgili yaptığı önemli açıklamada halkın deprem, deprem öncesi ve deprem sonrası neler yapabileceği konusunda bilinçlendirilmesine dair çalışmalar yapılması gerektiğini, bu hususta resmi kurum, meslek odaları, sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içerisinde çalışması gerektiğine dair önemli konulara değindi.

Risk Analizlerine Uygun Kent Planlamaları Yapılmalı

Çelik : “24 Ocak 2020 Elazığ Depremi ve devamındaki 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Maraş Elbistan depremleri ülkemizin deprem gerçeğini tekrar gündeme taşıdı. Bu depremde yaklaşık 2 milyon kişi evsiz kaldı ve 50.000’den fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremlerin ne zaman olacağı bilinmese de hangi fay hatları üzerinde olacağı, kaç kişiyi etkileyeceği, ne kadar alanı etkileyeceği gibi bilgileri bilim insanları sıklıkla gündeme getirmektedir. Durum böyle olunca ‘Deprem Dirençli Kentler’ tekrar gündeme geldi.

Deprem dirençli kentlerin kısaca tanımı yaşadığı doğal afetlere karşı dayanıklı olan, bu afetlerin neden olduğu hasarlara karşı kendini hızla düzeltebilen, hizmetlerini sürdürebilen kentlerdir. Şehrin sorunlarını gören buna çözüm arayan belediyeler başta olmak üzere diğer resmi kurumlar, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği yapması gerekir. Depremden sonra değil depremden önce gerekli adımlar atılmalıdır. Bu süreçte halkın deprem öncesi ve deprem sonrası ile ilgili bilgilendirilmesi, altyapının (yollar, kanalizasyon, doğalgaz şebekesi, iletişim şebekesi vb.) güçlendirilmesi, yapı stokunun araştırılması, güçlendirilmesi, yenilenmesi, gerektiği durumlarda yapının tahliye edilmesi, zemin etütlerinin yapılması, gerekir. Ayrıca riskli alanlar tespit edilmeli, halkın konut ve barınma sorunları çözülmeli, sosyal tesis ve eğitim alanlarıyla birlikte tasarlanmış, risk analizlerine uygun kent planlamaları yapılmalıdır.”

BİLİM İNSANLARI, SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE İLGİLİ KAMU İDARELERİNİN İÇİNDE YER ALDIĞI ÖRGÜTLENMELER OLUŞTURULMALI

Çelik; “Bu kent planlamaları yapılırken mimariden sosyolojiye, jeolojiden ekonomiye kadar birçok faktörün katılımı önemlidir. Başta 3194 sayılı İmar Kanunu olmak üzere Deprem Yönetmeliği, Kentsel Dönüşüm Yasası, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği, Yapı Denetimi Yönetmeliği Deprem Dirençli Kentlerin oluşturulmasında önemli yasal unsurlardır. Yapılması gereken elzem olarak akademi çevreleri bilim insanları, sivil toplum örgütleri ve ilgili kamu idarelerinin içinde yer aldığı örgütlenmeler oluşturulup ortak akıl ile kentlerimizin deprem dirençli hale getirilmesini sağlamaktır.” dedi

Yorumlar

Tema Tasarım | Osgaka.com