Ana Sayfa Genel 11 Ocak 2023 28 Görüntüleme

DSİ Genel Müdürlüğü Elazığ’da 29 Sözleşmeli Personel Alacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS(B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 1273 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün alım yapacağı 1273 kadronun illere göre dağılımı da resmi gazetede yayımlandı.

Buna göre Elazığ’da Mühendis olarak 1 Çevre Mühendisi, 2 Elektrik-Elektronik Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi, 7 İnşaat Mühendisi, 1 Jeoloji Mühendisi, 3 Makine Mühendisi, 1 Meteoroloji Mühendisi, 1 Orman Mühendisi, 3 Ziraat Mühendisi, Büro Personeli olarak 2 Muhasebe, 2 Adalet, Destek Personeli olarak 5 toplamda 29 sözleşmeli personel alımı yapacak.

GENEL ŞARTLAR:

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

2- Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.

3- Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.

4- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.

5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli bir puana sahip olmak.

6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.  

Yorumlar

Tema Tasarım | Osgaka.com