Ana Sayfa Köşe Yazıları, Prof.Dr.İnanç Özgen 7 Eylül 2022 63 Görüntüleme

HEY OĞUL TÜRBEYE ÇİZME İLE GİREMEZSİN!

Sultan IV. Murat Bağdat seferine giderken, 21 Haziran 1638 yılında Konya Mev’lana Dergahına ziyarete gelmiş. IV. Murat fikir ve itikat olarak medresede yetişmiş olan zahir ulemanın etkisinde kalmış olsa da, aynı zamanda bu ulemadan Kadızade Şeyh Mehmet efendiye mürit olmuş olsa da ehl-i tarikat olan dervişlerin ve evliyaların kerametlerine pek inanmamıştır. İşte bu itikatle emrindekilere” Gidip görelim Mevlana evliya ise cesedi taze durur, açalım bakalım” diyerek şüpheci yaklaşımı ile hitap etmiştir.

Bu niyetle türbenin kapısına gelerek atından inen padişah türbeye çizmesi ile girmek istemiş, türbedar Derviş Mehmet efendi ismindeki zat tarafından padişaha “Hey oğul Türbeye ÇİZME ile giremezsin“diye uyarılmıştır. Padişah, içten içe bu duruma içerlenmiş olsada farkettirmemiş ve güya ihtiyar türbedarın elini öpmek, hakikatte türbedarın elini sıkmak amacıyla eğilmiş ve ihtiyarın elini kıracak şekilde sıkmaya başlamıştır.

İhtiyar türbedar Derviş Mehmet efendi yaşça torunu yaşındaki güçlü ve genç padişahın “38 yaşında” elini ondan daha güçlü bir şekilde sıkarak padişaha aman dedirtmiştir. Padişah bu kuvvete binaen çizmelerini çıkarıp türbeye girmeye mecbur kalmıştır. İçeriye girince tekrar “Evliyanın cesetleri hayatta imişler gibi dururmuş, kabre ininiz, tabutunu açınız! Eğer Mevlana’nın cesedi hala çürümemişse ne ala, değilse türbeyi yıktıracağım” diye ısrar etmişse de, orada bulunan  Şeyhülislam Yahya Efendinin ve Postnişin Ebubekir Çelebi‘nin ısrar ve ricaları üzerine bu fikirden vazgeçmiştir (Ünal, 2017).

Kaynak: Ünal, T., 2017.  IV. Murat ve Bağdat Seferi. Berikan Yayınları, II. Baskı, 253 s.

Yorumlar

İlginizi çekebilir

2030 Türkiyesi

2030 Türkiyesi

Tema Tasarım | Osgaka.com